Máy đóng đai cầm tay XQD - 25


Áp suất khí nén:

0.5 ~ 1.1MPa

0.5 ~ 1.0MPa:

>3000N

Bề rộng dây:

19 – 25mm

Độ dày dây:

0.6 – 1.5mm

 Loại dây:

PP/ PET 

 Trọng lượng:

 5.5kg (G.W)

Chi tiết

Áp suất khí nén:

0.5 ~ 1.1MPa

0.5 ~ 1.0MPa:

>3000N

Bề rộng dây:

19 – 25mm

Độ dày dây:

0.6 – 1.5mm

 Loại dây:

PP/ PET 

 Trọng lượng:

 5.5kg (G.W)

Bình luận

Sản phẩm cùng loại